خدمات مشاوره و تامین منابع مالی شرکت تارا تک

 


 

  فعالیت‌ها و خدمات گروه

 

  خدمات مشاوره ای:

  مدیریت مـــالی

  مدیریت استــــراتژیک

  مدیریت منـــابع انسانی

  مدیریت بـــازاریابی

  ســــرمایه گذاری

 

  فعالیت های اقتصادی:

اعطای نمایندگی های انحصاری تکنولوژی های برتر در ایران و کشورهای منطقه

  تجــــارت

  بیمــــه

  ساختمـــــان

  کارخـــانه های صنعتی و …..

 

فعالیت ها و خدمات شرکت:

-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های :

-شناسایی سازمان ها و موسسات تامین منابع مالی خارجی.

-شناسایی و بررسی انواع روش های تامین منابع مالی برای پروژه های مختلف.

-تامین خدمات مالی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت.

-عقد قراردادهای تامین مالی، پیگیری پروژه های منابع مالی از آغاز تا انجام، قراردادهای خرید از داخل و خارج از کشور و

-سایر فعالیت های مرتبط.

-سرمایه گذاری و گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی طرح ها.

-برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانس و تهیه برنامه های کسب و کار و سایر خدمات مشاوره مدیریت.

-معرفی فرصت های سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران.

-خدمات مشاوره ای در زمینه Financial Planing .

-ارزش گذاری و ارزشیابی بنگاه های اقتصادی و برآورد مالی بنگاه های اقتصادی.

-مشاوره جهت انتقال تکنولوژی از کشورهای اروپایی و دارای تکنولوژی های High-tec.

-اعطای نمایندگی تکنولوژی های برتر برای ایران و کشورهای منطقه.

-راه اندازی و مدیریت کلیه خطوط تولید و مدیریت پیمان در برخی پروژه ها.

-سرمایه گذاری در برخی موضوعات دارای توجیه اقتصادی و مشارکت در اجرا و راه اندازی آنها.

-ارائه تکنولوژی های فوق برتر در حوزه نانو پزشکی در موضوعات مختلف.

-ایجاد تیم های فنی، علمی و پژوهشی توسط اساتید مجرب در داخل و خارج از کشور و استفاده از دانشمندان جوان ایرانی و

-ایجاد مجموعه های دانش بنیان با توجه به فعالیت های شرکت.

-تامین منابع مالی از بانک های داخلی.

-انجام مداکرات با تامین کنندگان مالی