قرن بیست ویکم

قرن بیست ویکم، قرن فناوری نانو مهمترین دوران صنعت به شمار می رود. قرن نانو، قرن سلامتی، صرفه جویی و آرامش نامیده می شود. نانو نه یک ماده است نه یک جسم، فقط یک مقیاس است، کوچک شدن یک مقیاس، نانو یک میلیاردم متر است به اندازه ای کوچک که دیده نمی شود اما باتاثیری بسیار بزرگ در زندگی انسان در مقیاس نانو خواص فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی تک تک اتم ها، ملکول ها باخواص توده ماده متفاوت است، نانو ذرات درچنین مقیاس و مشخصه های منحصر به فردی موجب پیدایش دستاوردهای نوینی درعلوم پزشکی و مهندسی می شوند.

به طورخلاصه نانو تکنولوژی به معنی انجام مهندسی مواد در ابعاد اتمی – ملکولی و ساخت موادی با خواص کاملا” متفاوت درابعاد نانو است. تعریف دیگر نانوتکنولوژی “با آرایش دادن ودستکاری اتم ها ساخت مواد مورد نظراست”. نانومتر، (یک میلیاردم متر) به اندازه چیدن 5الی10 اتم درکنار یگدیگر است، مکعبی باابعاد 2.5 نانومتر تقریبا” 1000 اتم راشامل می شود. خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ماده تبدیل شده به ابعاد نانو نسبت به خواص آن در ابعاد ماکرویی کاملا” متفاوت است. نانو در ملکولهای ماده انرژی بالایی را ایجاد می کند به همین دلیل معجزه آسا نامیده می شود.


نانو بیونیک و فناوری نانو

نانو به معنی ذرات بسیار کوچک و نازک می باشد. متشکل از کوچکترین ذرات.  لایه نانو محافظ تنها 3 یا 4 میکرون است، یعنی یک میلیونیوم یک میلی متر و خیلی خیلی نازک تر از موی انسان.

بیونیک به معنای “بر اساس فرایندهای طبیعی” می باشد. محصولات ما “اثر لوتوس” را دوباره تولید می کنند. گل نیلوفر آبی دارای یک سطح خشن منحصر به فرد است که به طور خودکارقطرات آب را به یک موقعیت خاص روانه می کند. در نتیجه باعث از بین بردن هرگونه گرد و غبار و آلودگی می شود. نتیجه؟ تمیزکردن آسان و خودکار، چسبنده نبودن و آبگریز(دافع آب) بودن.

نانوبیونیک یک ترکیب میان رشته ای از نانو، زیست شناسی و تکنولوژی می باشد.


اثر نیلوفر آبی

فناوری نانو یک تکنولوژی جدید و بی پایان بر مبنای فرآیندهای طبیعی می باشد. اندازه دقیق ذرات نانو و ساختارهای نانو یکی دلایل اصلی برای این ویژگی منحصر به فرد می باشد. استفاده از نانوذرات باعث افزایش کلی سطوح می شود. در نتیجه، نانوساختارها سطح بسیار وسیعی دارند، حقیقتی که بطور برجسته بر روی خواص آنها تاثیر می گذارد. بنابراین، نانوساختارها از لحاظ ابعاد بسیار دقیق می باشند چرا که خواص سطح در مقایسه با خواص حجم مواد نقش مهم تری را ایفا می کند. ویژگی های منحصر به فرد این ساختارهای کوچک نه تنها بوسیله نوع مواد منبع، بلکه در موارد خاص بوسیله ی شکل، سایز ساختارهای نانوبیونیک و همچنین راهی که تولید و استفاده می شوند تعیین شده است. همچنین ساختارهای نانو باید یک پیوند شیمیایی و مولکولی با مواد اطراف تشکیل  دهند.