ارتباط با ما
  • آدرس: قم- میدان معلم- مجتمع عمرانیه – طبقه هفتم- واحد 613
  • دورنگار : 37848898 – 025
  • تلفن : 02537841110 –02537841211
  • موبایل: 09129173194
  • ایمیل:info@tarateciranian.com
  • ایمیل رئيس گروه مدیران ارشد شرکت : جناب آقــای  محمد کیــانی دوســت kiyanidoust@gmail.com
  • ایمیل مدیر فنی شرکت: سرکار خانم مهندس زهرا عبادی ebadi.zahra@yahoo.com