تفاهم نامه همکاری با مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران


یکی از مهمترین نقاط قوت در حوزه های فناوری و دانش بنیان ، این اصل مهم است که برای رشد و توسعه فعالیت ها باید عقبه علمی قوی داشت و از ظرفیت ها و توانمندی های مشاورین علمی و دانشگاهی در فعالیت ها استفاده نمود . شرکت تارا تک در راستای این مهم، با بهره گیری از مشاوره بهترین کارشناسان و اساتید دانشگاه و توانمندی های علمی مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران ، سمت و سوی فعالیت های خود را تعیین نموده است.
این مرکز بر اساس گسترش تحقیقات علمی-کاربردی محصول محور و توسعه و تولید تکنولوژی های نو در زمینه مهندسی علوم زیستی و با بهره گیری از توانمندی های دانشگاه تهران و امکانات گسترده در صنایع بیوتکنولوژی، صنایع غذایی ،دارویی ، پزشکی ، محیط زیست و همکاری های بین المللی در سال 1387 تاسیس شده است و اکنون با بیش از 72 ثبت اختراع داخلی و 2 ثبت اختراع خارجی و ده ها مقاله و تربیت ده ها فارغ التحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکترا یکی از پیشگامان در این حوزه می باشد.
این مرکز به همراه کارشناسان و به کارگیری توانمندی های خود، بعنوان مشاور علمی شرکت تارا تک در حوزه فناوری های نوین از جمله نانو تکنولوژی ، بیوتکنولوژی ، مهندسی بیوتکنولوژی ، محیط زیست و انرژی های نو به ارائه مشاوره های علمی در خصوص موضوعات مطروحه و مورد علاقه شرکت ارائه طریق می نماید.
از مهمترین اهداف این مرکز میتوان به اجرای کلیه فعالیت های تحقیقاتی و کاربردی در مهندسی علوم زیستی ، تولید دانش فنی و تجاری سازی ایده ها، ترویج و توسعه فعالیت های نوین در حوزه های ذکر شده ، انجام فعالیت های مرتبط با فناوری روز در زمینه تکنولوژی و دانش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد در زمینه های فوق اشاره کرد.
جهت آشنایی بیشتر با اهم فعالیت ها و پروژه های این مرکز به آدرس www.Lse.ut.ac.ir مراجعه نمایید.