پوشش نانو برای وسایل نقلیه، پوشش سطح و دیگر فناوری های نانو با پیشرفت هر چه تمام تر در شرکت نانو تکنولوژیCTC GmbH انجام شده است که بدین منظور جایزه نوآوری سال 2006 در زمینه های نانو، پوشش شیشه ای و یا پوشش ضد آب برای خودرو به خود اختصاص داده است.

تولید و توزیع محصولات مصنوعی و با کیفیت نانو که هم برای مصرف معمول روزانه و هم برای تقاضاهای غیر معمول روزانه لازم و ضروری ست توسط شرکت نانوتکنولوژی CTC به مرحله ی ظهور رسیده است. برای مثال: برای ترمیم سطوح، یا اتمام سطوح صنعتی، پوشش های بتنی و …

در حال حاضر 10 شرکت و همچنین بیش از 800 پرسنل با انگیزه و بیش از 100 شرکای فروش به این شرکت تعلق دارد. تمرکز اصلی ما بر روی توزیع و ارائه خدمات منطبق بر آخرین محصولات CTC می باشد.

فعالیت اصلی ما از لحاظ پوشش نانو برای وسایل نقلیه به خوبی زمینه های دیگر چون پوشش سطوح، یا اتمام سطوح صنعتی و یا ترمیم سطوح در حال اجراست. و همچنین از دیگر فعالیت های اصلی ما سیستم های نوآوری محصولات پیشرفته نانو و همچنین محصولات پوششی برای ماشین ها می باشد.

شرکت نانو تکنولوژی CTC با توجه به درزگیرهای حفاطتی برای شیشه و همچنین مهندسی سطوح بطور کلی به موفقیت های روز افزونی رسیده است. واقعیت این است که پوشش های نانو برای وسایل نقلیه، نانو تکنولوژی و ترکیب نانوتکنولوژی با پوشش سطوح پیشرفته و ترمیم سطوح یک فعالیت آینده نگر می باشد چرا که تمامی شرکت های بزرگ صنعتی برای همگام شدن با این تغییرات مدرن صنعتی به این قبیل مسائل احتیاج خواهند داشت.